logo
Emergency Help
+91 9051155660
dr.prashantsrivastava@gmail.com
PUSHPANJALI EYE CARE

31 Mahanirban Road , Hindustan park , Kolkata 700029

For appointment - 9051155660 / 8240414720
BBEYE FOUNDATION VIP
VIP road , Raghunathpur, Tegharia , Kolkata 59

For appointment - 9051155660
Vision Care
SERVICE

 

Gloucoma Service                                            Cataract Eye Service                                                Comprehensive Service

 

contact information

Address:PUSHPANJALI EYE CARE

31 Mahanirban Road , Hindustan park , Kolkata 700029

For appointment - 9051155660 / 8240414720

contact information

Address:BBEYE FOUNDATION VIP
VIP road , Raghunathpur, Tegharia , Kolkata 59

For appointment - 9051155660

contact information

Address:Pushpanjali Eye Care

31, Maharnirban Road , Hindustan Park

Kolkata 700029